Finančná podpora Ministerstva kultúry SR

 

V roku 2014 Ministerstvo kultúry SR poskytlo FS Dimitrovec dotáciu projektu "Krojové zabezpečenie spomienkového programového čísla". Vďaka tejto podpore mohol FS Dimitrovec zaradiť do svojho stáleho repertoáru aj programové číslo "Metlový" choreografa Vlada Kyseľa ako stálu spomienku a pripomienku na Mgr.art. Paľa Bútora, ktorý nas v roku 2013 nečakane opustil. Bol dlhoročným umeleckým vedúcim a choreografom FS Dimitrovec neskôr Lipa, ktorého členmi boli i súčasní tanečníci a speváčky FS DImitrovec. Už v lete 2014 mohli obnovené programové číslo vidieť diváci na Medzinárodnom folklórnom festivale na Sardínii ale aj diváci v slovenskej Skalici na Hodoch. VĎaka finančnej podpore MK SR sa uchoval kúsok nášho kultúrneho dedičstva, veríme, že ho ešte dlho budeme môcť úspešne širiť doma i v zahraničí.

System.String[]